زموږ پته

map

زموږ سره په اړیکه کې شئ

د لاندې ارتباطی لارو کولاۍ شۍ زموږ سره په اړیکه کې شئ

 • تیلفون
  (+93)0202513003
 • ایمیل
  talks@insan.af
 • ویبسایت
  http://talks.insan.af
 • پته
  کارته سه، کابل افغانستان